Transaktioner med närstående

Försäljning till intresseföretag uppgick till 340 Mkr (238) och inköp från intresseföretag uppgick till 16 Mkr (11) för det första kvartalet 2011. Den 31 mars 2011 uppgick fordringar hos intresseföretag till 175 Mkr (174) och skulder till intresseföretag till 90 Mkr (125). Försäljning till Renault s.a.s. uppgick till 20 Mkr (15) och inköp från Renault s.a.s. till 542 Mkr (302) för det första kvartalet 2011. Fordringar hos Renault s.a.s. uppgick till 13 Mkr (15) och skulder till Renault s.a.s. till 388 Mkr (291) per den 31 mars 2011.