Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 45.620 36.488
Anläggningsmaskiner 15.759 11.148
Bussar 4.859 5.067
Volvo Penta 2.147 1.977
Volvo Aero 1.640 1.910
Elimineringar och övrigt –68 –131
Industriverksamheten 69.956 56.459
     
Kundfinansiering 2.099 2.508
Elimineringar –478 –350
Koncernen 71.577 58.617
     

Rörelseresultat per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 4.286 1.444
Anläggningsmaskiner 1.708 1.006
Bussar 281 145
Volvo Penta 164 121
Volvo Aero 28 152
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –123 –83
Industriverksamheten 6.343 2.785
     
Kundfinansiering 179 14
Koncernen 6.522 2.799

Rörelsemarginal per affärsområde
  Första kvartalet
% 2011 2010
Lastbilar 9,4 4,0
Anläggningsmaskiner 10,8 9,0
Bussar 5,8 2,9
Volvo Penta 7,6 6,1
Volvo Aero 1,7 8,0
Industriverksamheten 9,1 4,9
Koncernen 9,1 4,8