Rörelseresultat och rörelsemarginal

Efterfrågan på marinmotorer återhämtar sig

  • Stark marknad för industrimotorer, förbättrad efterfrågan på marinmotorer i Europa
  • Volymen i orderboken 122% högre än året före
  • Ökad försäljning och förbättrad lönsamhet