Rörelseresultat och rörelsemarginal

Minskad lönsamhet

  • Stabil marknadstillväxt, trots höjda oljepriser
  • Airbus och Boeing planerar för höjd produktionstakt
  • Lönsamheten påverkades av produktionsstörningar och låg dollarkurs