Rörelseresultat och rörelsemarginal

Återhämtningen i efterfrågan och lönsamheten fortsätter

  • Förbättrade marknadsutsikter
  • Fortsatt ökning i orderingången
  • Rörelsemarginal på 7,3%