Viktiga händelser

Volvos koncernchef Leif Johansson slutar som vd för AB Volvo sommaren 2011
Efter nära 14 år som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen har Volvos koncernchef Leif Johansson meddelat styrelsen för AB Volvo att han avser att lämna sitt uppdrag som chef för Volvokoncernen i samband med att han fyller 60 sommaren 2011. I samband med att Leif Johansson slutar som vd kommer han också att lämna AB Volvos styrelse.

Volvo ingår samarbete med Världsnaturfonden WWF om minskade koldioxidutsläpp
Som världens första fordonstillverkare ansluter sig Volvokoncernen till Världsnaturfondens (WWF) initiativ ”Climate Savers”. Samarbetet innebär att Volvokoncernens lastbilsbolag åtar sig att minska utsläppen från de fordon som tillverkas mellan år 2009 och 2014 med 13 miljoner ton under fordonens livstid. Oberoende tekniska experter kommer att kontrollera resultaten.


Händelser efter rapportdagen

Volvo del i utredning av EU-kommissionen
I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser.

Förslag om möjlighet till frivillig konvertering av Volvos A-aktier
AB Volvos två största ägare, Renault S.A. och Industrivärden, har i ett brev till AB Volvos styrelse inför årsstämman den 6 april i år, föreslagit ett tillägg till AB Volvos bolagsordning som möjliggör frivillig konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B.