Publiceringstillfällen

Årsredovisning mars 2011
Årsstämma i Göteborg 6 april 2011
Rapport över det första kvartalet 2011 27 april 2011
Rapport över det andra kvartalet 2011 22 juli 2011
Rapport över det tredje kvartalet 2011 21 oktober 2011
Årsredovisning och kvartalsrapporter publiceras även på www.volvogroup.com