Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2010 2009
Lastbilar 48.041 37.678
Anläggningsmaskiner 14.657 10.159
Bussar 5.602 5.793
Volvo Penta 2.031 1.939
Volvo Aero 1.850 1.978
Elimineringar och övrigt –207 –105
Industriverksamheten 71.974 57.441
     
Kundfinansiering 1.951 2.815
Elimineringar –528 –458
Koncernen 73.398 59.798
     

Rörelseresultat per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2010 2009
Lastbilar 3.490 –1.316
Anläggningsmaskiner 1.758 –564
Bussar 221 –46
Volvo Penta 73 7
Volvo Aero 282 –169
Huvudkontorsfunktioner och övrigt –404 –244
Industriverksamheten 5.420 –2.331
     
Kundfinansiering 98 15
Koncernen 5.518 –2.316

Rörelsemarginal per affärsområde
  Fjärde kvartalet
% 2010 2009
Lastbilar 7,3 –3,5
Anläggningsmaskiner 12,0 –5,6
Bussar 3,9 –0,8
Volvo Penta 3,6 0,4
Volvo Aero 15,2 –8,5
Industriverksamheten 7,5 –4,1
Koncernen 7,5 –3,9