Mkr 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010
Lastbilar –1.316 1.444 2.478 2.700 3.490
Anläggningsmaskiner –564 1.006 2.086 1.330 1.758
Bussar –46 145 259 155 221
Volvo Penta 7 121 312 72 73
Volvo Aero –169 152 –372 224 282
Huvudkontorsfunktioner och övrigt –244 –83 0 385 –404
Industriverksamheten –2.331 2.785 4.763 4.866 5.420
           
Kundfinansiering 15 14 7 48 98
Koncernen –2.316 2.799 4.770 4.913 5.518