Mkr 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010
Lastbilar 37.678 36.488 41.589 41.187 48.041
Anläggningsmaskiner 10.159 11.148 15.295 12.710 14.657
Bussar 5.793 5.067 5.253 4.594 5.602
Volvo Penta 1.939 1.977 2.631 2.077 2.031
Volvo Aero 1.978 1.910 2.133 1.815 1.850
Elimineringar och övrigt –105 –131 –184 –158 –207
Industriverksamheten 57.441 56.459 66.717 62.225 71.974
           
Kundfinansiering 2.815 2.508 2.426 2.146 1.951
Elimineringar –458 –350 –378 –402 –528
Koncernen 59.798 58.617 68.765 63.969 73.398