Helåret
  2010 2009
Resultat per aktie före utspädning, kronor 5,36 –7,26
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 5,36 –7,26
Antal utestående aktier, miljoner 2.027 2.027
Medelantal utestående aktier under perioden, miljoner 2.027 2.027
Medelantal aktier efter utspädning, miljoner 2.027 2.027
Egna aktier, ägda av AB Volvo, miljoner 101 101
Medelantal egna aktier, ägda av AB Volvo, miljoner 101 101