Aktiedata 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010
Resultat per aktie, kronor(1 –0,99 0,83 1,55 1,38 1,59
Antal utestående aktier, miljoner 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027
Medelantal utestående aktier under perioden, miljoner 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027
Egna aktier, ägda av AB Volvo, miljoner 101 101 101 101 101
1) Resultat i kronor per aktie beräknas som periodens resultat (exklusive minoritetsandelar) dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden.