Rörelseresultat och rörelsemarginal

Förbättrad lönsamhet trots oförändrad försäljning

  • Fortsatt svag marknad i Europa och Nordamerika
  • Förbättrad lönsamhet, rörelsemarginal på 3,9%
  • 100% ägande i Volvo Buses India