Rörelseresultat och rörelsemarginal

Starkt fjärde kvartal

  • Världsmarknaden steg med 31% mätt i antal enheter
  • Volvo CE:s nettoomsättning ökade med 51% justerat för valuta
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12%