Skip to content

De tre första kvartalen 2010

UD Trucks och Nissan Motor avslutar samarbete inom legotillverkning av lätta lastbilar

Volvokoncernens japanska dotterbolag UD Trucks samarbete med Nissan Motor inom legotillverkning av lätta lastbilar löper ut i slutet av januari 2011. Beslutet möjliggör för UD Trucks att fokusera mer på medeltunga och tunga lastbilar. UD Trucks kommer även fortsättningsvis att ha egen tillverkning av lätta lastbilar för exportmarknaden. Under 2009 tillverkade UD Trucks 6.150 lätta lastbilar inom ramen för samarbetet och till och med augusti i år har 4.800 fordon producerats och sålts till Nissan Motor. Att legotillverkningen av lätta lastbilar till Nissan Motor upphör kommer inte att medföra några omstruktureringskostnader eller ha någon väsentlig påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2010