Skip to content

Det första halvåret 2010

Volvo Aero säljer sin amerikanska serviceaffär

I juli meddelades att Volvo Aero hade tecknat avtal om försäljning av sitt amerikanska dotterbolag Volvo Aero Services. Försäljningen hade en negativ påverkan på 223 Mkr på Volvokoncernens rörelseresultat under det andra kvartalet. Försäljningen är bland annat avhängig att sedvanliga godkännanden erhålls och beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet i år varvid den förväntas ge en positiv påverkan på koncernens
nettofinansiella ställning med cirka 400 Mkr. Bakom försäljningen av Volvo Aero Services ligger Volvo Aeros strategi att fokusera på sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka komponenter till flygmotorer, men också ambitionen att minska bolagets kapitalbindning.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2010