Skip to content

Det första halvåret 2010

Investering i indisk anläggning för tillverkning av grävmaskiner

Som en del av Volvo Construction Equipments (Volvo CE) mål att stödja kunder i de växande marknaderna i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har Volvo CE offentliggjort en strategisk investering i sin befintliga anläggning i Bangalore i Indien. Investeringen som uppgår till totalt cirka 144 Mkr kommer att göra det möjligt för Volvo CE att tillverka medeltunga grävmaskiner vid anläggningen. Dessa maskiner kommer framför allt att vara modeller avsedda för den indiska marknaden. Tillverkning av de första maskinerna förväntas påbörjas mot slutet av 2011.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2010