Skip to content

Det första kvartalet 2010

Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 14 april 2010 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras till nästa år.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och till ny ledamot valdes Hanne de Mora. Louis Schweitzer valdes till styrelseordförande.

Till ledamöter i valberedningen valdes Thierry Moulonguet, representerande Renault S.A.S., Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP samt styrelsens ordförande.

Till revisorer omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers för en period om fyra år.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2010