Skip to content

De tre första kvartalen 2009

AB Volvo gav ut obligationer på den amerikanska kapitalmarknaden

I oktober gav AB Volvos dotterbolag Volvo Treasury AB ut obligationer till ett värde av 750 MUSD och med en ränta om 5,95 %. Obligationerna förfaller under 2015. Genom erbjudandet tar AB Volvo för första gången steget in på den institutionella amerikanska obligationsmarknaden. ”Den amerikanska kapitalmarknaden är en av världens största och mest likvida och jag är mycket nöjd med det stora intresse som investerare, däribland institutionella amerikanska investerare, visat för obligationen”, säger Mikael Bratt, finanschef för AB Volvo.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2009