Skip to content

Det första halvåret 2009

Medlemmarna i UAW godkänner nytt avtal med Mack Trucks

Den 31 maj godkände medlemmarna i fackföreningen United Auto Workers det nya 40-månaders ramavtalet med Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks. Avtalet inkluderar etableringen av en oberoende stiftelse som helt eliminerar Macks åtaganden gällande sjukvård för pensionerade medarbetare, deras efterlevande partners och familjemedlemmar vilkas försörjning de ansvarar för samt för framtida UAW-anslutna pensionärer. Detta hade en negativ inverkan på Volvokoncernens rörelseresultat med 870 Mkr under andra kvartalet 2009 och en negativ påverkan på nettoskuldsättningen med samma belopp. Stiftelsen måste godkännas av domstolen U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, vilket kan ta upp till tolv månader.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2009