Skip to content

Det första halvåret 2009

Hybridfordonen från Volvokoncernen överträffar förväntningarna

Volvokoncernens egenutvecklade plattform för hybriddrift av tunga fordon har installerats i ett flertal olika fordonstyper och koncernens hybridbussar rullar i trafik i Göteborg och London. Erfarenheterna av koncernens parallellhybridteknik så här långt visar på väldigt god bränslebesparing. I dagsläget har Volvokoncernen utvecklat ett tjugotal olika hybridfordon med koncernens hybridlösning, däribland hjullastare, bussar och sopbilar.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2009