Skip to content

Det första kvartalet 2009

Årsstämma

Vid årsstämman i AB Volvo den 1 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och till nya ledamöter valdes Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande. Tom Hedelius och Philippe Klein stod inte till förfogande för omval.

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008