Skip to content

De tre första kvartalen 2008

Mack och Volvo Trucks effektiviserar sin nordamerikanska verksamhet

Mack Trucks och Volvo Trucks North America har tagit fram en plan för en effektivisering av sin nordamerikanska verksamhet. Planen omfattar bland annat en flytt av Macks huvudkontor från Allentown, Pennsylvania, till Greensboro i North Carolina och en koncentration av Macks lastbilsproduktion till fabriken i Macungie, Pennsylvania. Av omstruktureringskostnaden på cirka 60 miljoner USD belastade 5 miljoner USD (30 Mkr) det tredje kvartalet. Huvuddelen av resterande kostnader beräknas belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2008.
 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008