Skip to content

Det första halvåret 2008

Slutgiltigt avtal med indiska fordonstillverkaren Eicher Motors

I maj tecknade Volvokoncernen ett slutgiltigt avtal med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget, som föreslås få namnet VE Commercial Vehicles Ltd, innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan. Enligt avtalet för Eicher Motors över hela sin verksamhet inom lastbilar och bussar samt komponentaffären och verksamheten inom teknikkonsulttjänster till VE Commercial Vehicles. Eicher Motors tillverkning av motorcyklar kommer inte att ingå. Volvo kommer att få ett direkt ägande i samriskbolaget på 45,6%. Volvo köper även 8,1% av Eicher Motors Limited från majoritetsägaren och får därmed en direkt och indirekt ägarandel på 50% i VE Commercial Vehicles.

Målsättningen är att slutföra affären så att Volvokoncernens 50% av samriskbolaget kan konsolideras under tredje kvartalet 2008.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008