Skip to content

Det första kvartalet 2008

Volvo Bussar planerar att stänga fabriken i Tammerfors

Den 5 mars meddelades att Volvo Bussar Finland hade beslutat inleda förhandlingar med representanter för de anställda om planerna på att stänga karossfabriken i Tammerfors. Den 24 april meddelades beslutet att stänga fabriken. I planerna ingår också att genomföra en omorganisation i fabriken i Åbo för att öka fabrikens konkurrenskraft. Totalt berörs 237 anställda.

Volvo Bussar har idag en överkapacitet i sitt europeiska fabrikssystem och ser en fortsatt överkapacitet de kommande åren. Anpassningen av produktionskapaciteten är ett led i företagets arbete att stärka lönsamheten. Under det första kvartalet har en reservering på 120 Mkr gjorts med avseende på Volvo Bussars planer på att anpassa produktionskapaciteten.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008