Skip to content

Det första kvartalet 2008

Strejk vid monteringsfabriken New River Valley

Den 1 februari utlyste fackföreningen UAW en strejk för drygt 2 600 medlemmar vid monteringsfabriken New River Valley i Dublin, Virginia, USA. Strejken innebar att i stort sett all produktion vid anläggningen stoppades under nästan två månader. Totalt påverkade strejken rörelseresultatet negativt med cirka 250 Mkr under det första kvartalet.

Den 15 mars meddelades att de anställda som är medlemmar i UAW hade godkänt ett nytt treårigt avtal som innebar att strejken upphörde. De anställda återvände till arbetet den 24 mars, och då började fabriken att öka takten i produktionen till en genomsnittlig produktion om 146 lastbilar per dag för att komma ikapp tillverkning som gick förlorad under strejken.

Mot bakgrund av den svaga efterfrågan på lastbilar i Nordamerika beslutades det i april att produktionen skulle anpassas till en takt som är mer i nivå med marknadens efterfrågan. Produktionsanpassningen var ursprungligen planerad att genomföras i februari, innan strejken bröt ut. Anpassningen kommer att innebära att man går från två till ett skift i maj och att cirka 1 100 anställda friställs.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008