Skip to content

Det första kvartalet 2008

Europas första hybridsopbil presenterad

I april 2008 tog Volvo Lastvagnar ett viktigt steg mot att kommersialisera den bränslebesparande hybridtekniken för tunga fordon och presenterade två hybridsopbilar som kommer att testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells.

Hybridsopbilarna förväntas dra upp till 20% mindre bränsle och därmed kommer koldioxidutsläppen att minska i samma grad. En av bilarna är dessutom utrustad med en extra batterienhet som driver sopaggregatet och laddas via elnätet över natt när bilen inte används. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp från lastbilen förväntas då bli så hög som 30%, vilket ger en bättre miljöeffekt än till exempel en lastbil som drivs med naturgas. Eldriften har ytterligare den fördelen att den är helt avgasfri och tystgående. Volvo Lastvagnar kommer att börja producera hybridlastbilar under 2009.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008