Skip to content

Det första kvartalet 2008

Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 9 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning.       

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh, Lars Westerberg samt nyvaldes Ravi Venkatesan. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande. Per-Olof Eriksson var inte tillgänglig för omval.

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Anders Oscarsson, representerande SEB-fonder/Trygg Försäkring och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s.

Stämman antog nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare beslutade stämman att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram under andra kvartalet 2008 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. För att Volvo skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman vidare att Volvo får överlåta egna aktier till deltagarna i programmet.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008