Skip to content

Det första kvartalet 2008

AB Volvo träffar uppgörelse med amerikanska myndigheter

AB Volvo har ingått ett förlikningsavtal med den amerikanska finansinspektionen och samtidigt träffat en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet med anledning av två av dotterbolagens affärer med Irak under FN:s Olja-för-mat-program.. Sammantaget innebär uppgörelserna bland annat att Volvo betalar totalt cirka 117 Mkr i böter, återbetalning av vinster och ränta. Resultateffekten till följd av betalningen under första kvartalet uppgår till cirka 60 Mkr.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008