Volvo tecknar avsiktsförklaring med indiska fordonstillverkaren Eicher Motors

I december tecknade Volvokoncernen en avsiktsförklaring med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors Limited gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget skall enligt avsiktsförklaringen innehålla hela Eicher Motors Limiteds lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet inom lastbilar. ”Den indiska marknaden för tunga lastbilar är den fjärde största i världen och för Volvokoncernen är det strategiskt mycket viktigt att kunna vara med och erbjuda indiska kunder produkter som är speciellt anpassade för deras marknad och behov”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global