Volvo Aero förvärvar kompositföretag för att utveckla lättare flygmotorer

I december köpte Volvo Aero kompositföretaget Applied Composites AB, ACAB, i Linköping med ett 70-tal anställda. Syftet med förvärvet är att med hjälp av ACAB:s teknologi utveckla och tillverka flygmotorkomponenter i komposit, som är betydligt lättare än motsvarande delar i metall. ”Förvärvet är en del i vår satsning på lättviktsteknologier, som kommer att leda till minskad bränsleförbrukning och därmed till minskade utsläpp från flyget”, förklarar Olof Persson, VD på Volvo Aero.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global