Volvos fabrik i Gent först i världen med koldioxidneutral fordonsproduktion

Volvokoncernen presenterade i september den första fordonsfabriken i världen som är helt koldioxidneutral, Volvo Lastvagnars fabrik i belgiska Gent. Volvokoncernens arbete med koldioxidneutrala fabriker är helt i linje med EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen i Europa med 20 procent till 2020. Volvokoncernen har som ambition att göra samtliga sina fabriker koldioxidneutrala. Redan 2005 beslöt Volvokoncernen att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve till en koldioxidneutral fordonsfabrik och i dagsläget pågår arbete med att färdigställa en detaljplan och en ansökan om miljötillstånd har förberetts. Även Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå är på väg att bli koldioxidneutral. För Gents del kommer investeringar i vindkraft och biobränsle att ge fabriken elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären.

 
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global