Volvo Lastvagnar miljardinvesterar i hyttfabriken i Umeå

Volvo Lastvagnar investerar närmare 1,1 miljard kronor i sin hyttfabrik i Umeå. Investeringen omfattar ny produktionsutrustning och åtgärder för att öka kapaciteten och flexibiliteten i produktionsanläggningen. Dagens två sammansättningslinjer kommer att ersättas av en ny flexibel sammansättningslinje där olika hyttmodeller kan tillverkas i en och samma linje. Automatiseringsgraden och flexibiliteten kommer därigenom att ökas. Förändringen innebär även en kapacitets- och effektiviseringsökning och kommer att genomföras successivt i fabriken utan att produktionen stoppas.

 
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global