Volvo beslutar om investeringar i produktion av motorer och växellådor

Till följd av en ökad efterfrågan på Volvokoncernens produkter i tillväxtmarknader som Östeuropa och Asien ökar även produktionsbehovet av såväl tunga dieselmotorer som växellådor. För att klara denna efterfrågan beslutade AB Volvo i juni att fram till och med 2009 investera sammanlagt 1,7 miljarder kronor i Volvos motor- och växellådstillverkning. En stor del av investeringen, drygt 1,1 miljarder kronor, sker vid gjuteriet och produktionsanläggningen i Skövde där produktionskapaciteten för tunga dieselmotorer ökas med 20%. Investeringen omfattar såväl maskiner som lokaler och miljöförbättrande åtgärder. I Köping, där tillverkning av växellådor sker, görs en investering på 400 Mkr, vilket ökar produktionskapaciteten med 50%. Därutöver görs mindre investeringar vid några av Volvo Powertrains anläggningar i övriga världen för att anpassa industrisystemet till en högre produktionskapacitet.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global