Volvo fullföljer köpet av Nissan Diesel

När budtiden för Volvos bud på Nissan Diesel gick ut den 23 mars hade Volvo fått in drygt 96 procent av de utestående aktierna. Volvo betalade sammanlagt 7,4 miljarder kronor för de drygt 77% av de utestående aktierna som förvärvades genom budet. Volvo avser att under det andra kvartalet inleda en process för att lösa in resterande utestående aktier. I samband med detta avser Volvo att ansöka om avnotering av Nissan Diesel från Tokyo Stock Exchange. 

För att kunna fullfölja affären krävdes godkännande från konkurrensmyndigheter i USA och Sydafrika, och Volvo har fått godkännande från amerikanska myndigheter. Volvo räknar med att få ett godkännande i Sydafrika i slutet av maj och kommer inte att genomföra ett övertagande i Sydafrika förrän ett godkännande erhållits.

Nissan Diesel konsolideras i Volvokoncernens balansräkning från och med utgången av det första kvartalet 2007. Försäljning och resultat redovisas från och med början av det andra kvartalet. Verksamheten i Nissan Diesel redovisas inom segmentet Lastbilar.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global