Förvärv av Ingersoll Rands division inom väganläggningsmaskiner slutfört

Den 30 april slutförde Volvo förvärvet av amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner, med undantag för verksamheten i Indien som följde den 4 maj. Divisionen kommer att konsolideras i Volvokoncernen från den 1 maj 2007. Verksamheten omfattar tyngre kompaktorer, asfaltläggare och asfaltfräsmaskiner samt maskiner för materialhantering såsom teleskoplastare och terränggående lastare. Köpeskillingen för tillgångarna uppgår till cirka 1,3 miljarder USD, drygt 8,8 miljarder kronor. Verksamheten, med tillverkning i USA, Tyskland, Indien och Kina, har cirka 2 000 anställda och huvudkontor i Shippensburg i Pennsylvania, USA. Under 2006 omsatte den cirka 6,4 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 745 Mkr.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global