Volvokoncernen

Artikeln i PDF

Komplett partner


Komplett partner

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Koncernen sysselsätter cirka 110.000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på fler än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 273 miljarder kronor. AB Volvos aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Starka positioner

  • En av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
  • En ledande fristående leverantör av marin- och industrimotorer.
  • En av världens största tillverkare av tunga dieselmotorer.
  • Global marknadsnärvaro.

 

Starka varumärken

Genom att sälja produkter med olika varumärken kan koncernen bearbeta många olika kund- och marknadssegment i såväl mogna marknader som tillväxtmarknader.

 

Global styrka


Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan avsevärt stärkt sin ställning utanför de traditionellt stora marknaderna västra Europa och Nordamerika. De framflyttade positionerna har skett via förvärv i framför allt Asien och expansion av distributions- och servicenäten i bland annat östra Europa och Sydamerika. År 2000 svarade marknaderna utanför västra Europa och Nordamerika för 16% av koncernens omsättning. År 2013 hade andelen vuxit till 45%.