Viktiga händelser

Artikeln i PDF

Under 2013

År 2013 karaktäriserades av den mest omfattande produktförnyelsen i Volvokoncernens historia.

Ny Volvo FM
Nya Volvo FM lanserades i Europa den 19 mars 2013. Den banbrytande nyheten Volvo Dynamic Steering är en av de mest spännande funktionerna. Volvo Dynamic Steering kombinerar ett konventionellt hydrauliskt servostyrsystem med en elektroniskt styrd elmotor som sitter på styrväxeln. Systemet gör att föraren obesvärat kan styra lastbilen i låga hastigheter, samtidigt som riktningsstabiliteten ute på vägarna är enastående.

Ny Volvo FMX
Volvo Lastvagnars nya Volvo FMX lanserades den 15 april 2013 på Bauma-mässan i München. Lastbilen bryter ny mark inom anläggningssegmentet genom att höja standarden när det kommer till nyckelfaktorer som robusthet, köregenskaper och förarkomfort. Lastbilen, som är speciellt framtagen för tunga anläggningstransporter, innehåller en mängd nyheter, vilket inkluderar en uppdaterad design av hyttinteriören, ny luftfjädring och högre markfrigång. Nya Volvo FMX är dessutom utrustad med Volvo Dynamic Steering – en innovation som förbättrar lastbilens manövrerbarhet.


Kraftfulla nyheter från Volvo Lastvagnar i Nordamerika
Den nya tungdragaren Volvo VNX, en 13-litersmotor för flytande naturgas, introduktion av Volvo I-Shift som standard i hela produktprogrammet och tjänster som hjälper kunderna att hålla hjulen rullande. Det är några av de nyheter som Volvo Lastvagnar i Nordamerika presenterade på lastbilsmässan Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, USA den 21 mars 2013. Volvo VNX är en ny, kraftfull tungdragare för den nordamerikanska marknaden. Dragbilen är avsedd för krävande uppdrag som transporter av timmer eller maskiner.

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2013 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman antog styrelsens förslag om en ändring i bolagsordningen gällande revisorernas mandattid. Uppdraget som revisor skall nu gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs

Ny lastbilsserie från Renault Trucks
Renault Trucks drog fördel av övergången till motorstandarden Euro 6 genom att förnya hela sitt produktsortiment inklusive lätta, medeltunga och tunga lastbilar för distribution, anläggningsarbete och fjärrtransporter. Lanseringen av den nya Renault Trucks Euro 6-serien den 11 juni var första gången någonsin som en tillverkare förnyat hela sin flotta på en och samma gång. Satsningen föregicks av en investering av Volvokoncernen på över 2 miljarder euro över fem år och de mest omfattande testerna i Renault Trucks historia.


Volvo Lastvagnar förnyade hela sitt europeiska modellprogram och lanserat Euro 6

Volvo Lastvagnar har introducerat fem nya lastbilsmodeller sedan september 2012. Det började under 2012 med premiären för nya Volvo FH, som följdes av 2013 års lanseringar av Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Alla de nya modellerna har innovationer och funktioner som gör förarens jobb lättare och mer effektivt. Volvo Lastvagnar har också lanserat nya lastbilar utrustade med Euro 6-motorer, från den minsta medeltunga motorn på 5 liter till den tunga 13-litersvarianten.

Volvokoncernen ökade sin garantireserv
Den 1 juli meddelades att Volvokoncernen skulle ta en kostnad om 900 Mkr för att öka garantireserven, vilket påverkade rörelseresultatet negativt i det andra kvartalet 2013. Kostnaden avser problem med produktkvalitén på äldre lastbilar men är avhjälpt i nuvarande produktion. Kostnaden bokfördes i segmentet ”lastbilar”.

Lokal produktion av Renault Trucks-lastbilar i Turkiet avslutades
Den 20 augusti enades Volvokoncernen och det turkiska företaget Karsan om att säga upp avtalet om lokal montering av Renault Trucks-lastbilar för den turkiska marknaden i slutet av 2013. Åtgärden hade en negativ inverkan på koncernens rörelseresultat i det tredje kvartalet 2013 om cirka 95 Mkr. Uppsägningen gjordes i anslutning till lanseringen av Renault Trucks nya modellprogram, som i stället tillverkas i Frankrike även för den turkiska marknaden.

Volvokoncernen tog strategiskt viktigt steg med lanseringen av Quester
Den 26 augusti lanserade UD Trucks Quester, en helt ny serie tunga lastbilar speciellt utvecklade för tillväxtmarknader. Med Quester gick Volvokoncernen in i ett helt nytt kundsegment och lanseringen är en viktig del av Volvokoncernens strategi att öka försäljningen på tillväxtmarknader i Asien och i Stillahavsregionen samt i andra delar av världen. Tillverkningen av Quester startade i Bangkok i Thailand under det tredje kvartalet 2013. Förutom att leverera till den inhemska marknaden kommer fabriken i Thailand att exportera till Sydostasien. Inom en snar framtid avses lastbilsserien att tillverkas i Kina för den kinesiska marknaden och senare även i Indien.


Volvokoncernen rankat som ett av världens ledande företag inom hållbarhetsarbete
Den 16 september meddelades att Volvokoncernen återigen hade kvalat in på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Det var framförallt koncernens framgångsrika arbete med miljöpolicyn och styrsystem kopplade till den som uppmärksammades i rapporten.

Volvokoncernen tillkännagav övergripande effektiviseringsprogram kopplat till strategin
Den 24 september meddelades att Volvokoncernen hade beslutat föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram. Programmet omfattar både neddragningar av antalet anställda och ­konsulter på tjänstemannasidan samt effektiviseringar i det globala industrisystemet. ­Programmet beräknas medföra omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor, varav cirka 0,5 miljarder kronor förväntas vara icke kassaflödespåverkande. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna förväntas påverka rörelseresultatet under 2014. Besparingarna beräknas till cirka 4 miljarder kronor årligen, och ger gradvis resultat under 2014 för att uppnå full effekt vid slutet av 2015.

Volvokoncernen ska optimera lastbilstillverkningen i Europa
Den 16 oktober meddelade Volvokoncernen ett inriktningsbeslut om att genomföra förändringar av den europeiska industristrukturen för lastbilstillverkning. Syftet är att effektivisera tillverkningen och därmed stärka konkurrenskraften. Avsikten är bland annat att successivt under de närmaste två åren flytta monteringen av hyttinredning från Umeå till Göteborg, att koncentrera tillverkningen av tunga lastbilar i Göteborg till en lina och att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till Blainville. Inriktningsbeslutet medför personalneddragningar och verksamhetsförändringar.

Rationalisering av stabs- och koncerngemensamma funktioner
Som en del i det annonserade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet fattade ett inriktningsbeslut om att rationalisera stabs- och koncerngemensamma funktioner runt om i världen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Cirka 2.000 anställda tjänstemän och konsulter förväntas komma att påverkas av rationaliseringen, som avses implementeras med början under inledningen av 2014. Åtgärden är föremål för fackliga förhandlingar.

Volvokoncernen köper dumper- och tipptrucksverksamhet från Terex
För att stärka Volvo Construction Equipment inom det viktiga segmentet för förflyttning av jord- och grusmassor och utöka närvaron i det lätta gruvsegmentet, tecknade Volvokoncernen i december avtal om att köpa Terex Corporations dumper- och tipptrucksverksamhet för ungefär 1 miljard kronor på en kassa- och skuldfri basis. Affären omfattar dumper- och tipptruckstillverkaren Terex Equipment Ltd inklusive tillgångar och immateriella egendomar. Affären, som är föremål för konkurrensrättsligt godkännande, inkluderar huvudanläggningen i Motherwell i Skottland samt två produktserier inom både tipptruckar och ramstyrda dumprar. Den innefattar också distributionsnätverk för dessa produkter i USA samt 25,2 procents ägande i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co (NHL), som tillverkar och säljer tipptruckar under varumärket Terex i Kina. NHL är listat på Shanghai­börsen. Transaktionen förväntades slutföras under andra kvartalet 2014.