Transportbehov i dag och i framtiden

Artikeln i PDF

Möjligheter i våra branscher


Världen utvecklas i snabb takt, vilket gör det viktigare än någonsin för Volvokoncernen att ha en väl underbyggd förståelse för den globala omvärld vi verkar i. Som en del av våra affärs- och hållbarhetsstrategier analyserar vi kontinuerligt megatrender och regionala skillnader för att utvärdera deras påverkan på koncernen och för att finna nya affärsmöjligheter,

Från vårt perspektiv är de mest betydelsefulla trenderna som driver vårt arbete med att på ett hållbart sätt svara upp mot dagens och morgondagens behov i transport- och infrastrukturbranschen:

  1. Demografisk tillväxt och urbanisering
  2. Klimatförändringar
  3. Brist på naturtillgångar
  4. Säkerhet och trygghet
  5. Kampen om kompetens.