Större åtgärder som stödjer de strategiska målen

Artikeln i PDF

Volvokoncernen befinner sig i en intensiv period med åtgärder som stödjer de strategiska målen. Nedan är de större åtgärder som initierades under 2012 och 2013.

Större åtgärder det fjärde kvartalet 2012

 • Anpassning av UD Trucks i Japan – 950 medarbetare färre från den 1 januari 2013. Läs mer.
 • Ny försäljnings- och marknadsföringsorganisation för lastbilsverksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) offentliggjord. Implementering påbörjades den 1 januari 2013. Läs mer.

 

Större åtgärder det första kvartalet 2013

 • Avtal om att förvärva 45% av Dongfeng Commercial Vehicles i Kina. Läs mer.
 • Studie påbörjad med syfte att optimera den europeiska produktionsstrukturen för lastbilar. Läs mer.
 • Aktiviteter för att förbättra lönsamheten i Japan
  - ny kommersiell organisation
  - industriell konsolidering. Läs mer.

 

 Större åtgärder det andra kvartalet 2013

 • Komplett förnyelse av Renault Trucks produktprogram inledd. Läs mer.
 • Nya Volvo FMX, Volvo FM, Volvo FE och Volvo FL lanseras. Läs mer.
 • Effektiviseringspotential identifierad, för genomförande under kommande kvartal

 

 Större åtgärder det tredje kvartalet 2013

 • Koncernövergripande effektiviseringsprogram kopplat till strategin
  - minskning av antalet tjänstemän och konsulter
  - effektiviseringsåtgärder i det globala industrisystemet.
  Läs mer.
  - inriktningsbeslut om att rationalisera stabs- och supportfunktioner med omkring 2.000 anställda och konsulter. Läs mer.
  - inriktningsbeslut om att optimera strukturen i den europeiska tillverkningen av lastbilar. Läs mer
 • Lansering av den nya serien UD Quester och nya Volvo VM. Läs mer om UD Quester och om Volvo VM i Brasilien.

 

Större åtgärder det fjärde kvartalet 2013

 • Avtal om avyttring av Volvo Rents i Nordamerika. Läs mer.
 • Avtal om förvärv av dumper- och tipptruckverksamhet från Terex. Läs mer.
 • Lansering av Eicher Pro Series i Indien och för exportmarknader. Läs mer.

 

Större åtgärder under inledningen av 2014

 • NDRC godkänner strategiskt samarbete i Kina med 45% ägande i Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Läs mer.
 • Försäljningen av Volvo Rents slutförs. Läs mer.
 • Minskning av antalet tjänstemän och konsulter. Läs mer.