Bolagsstyrningsrapport

Artikeln i PDF

Viktiga händelser 2013

  • I januari tecknade Volvo ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45 procent av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon.

  • Under 2013 fortsatte Volvokoncernens introduktion av förnyade modellserier inom lastbilsverksamheten för Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, UD Trucks och VE Commercial Vehicles Ltd.

  •  Under oktober besökte styrelsen koncernens verksamhet i Kina och även anläggningar hos DFCV i Kina.    

  • I september tillkännagavs ett koncernövergripande effektiviseringsprogram kopplat till Volvokoncernens strategier. Programmet omfattar både neddragningar av antalet anställda och konsulter på tjänstemannasidan samt effektiviseringar i det globala industrisystemet.

  • I december beslutade Volvo att ingå avtal med det amerikanska riskkapitalbolaget Platinum Equity om en försäljning av Volvo Rents.