Global styrka

Artikeln i PDF

I en föränderlig värld


Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan vuxit till en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer samt marin- och industrimotorer.

Under denna period har ett stort antal förvärv gjorts, vilket fört med sig skalfördelar och ökad geografisk bredd. Volvokoncernen har under denna period också framgångsrikt etablerat sig utanför de traditionella marknaderna i Europa och Nordamerika och fått ett ordentligt fotfäste på de växande marknaderna i Östeuropa, Sydamerika och Asien. Under 2013 svarade marknaderna utanför västra Europa och Nordamerika för 45% av koncernens omsättning jämfört med 16% år 2000.