Volvokoncernen


Global styrka

Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan avsevärt stärkt sin ställning utanför de traditionellt stora marknaderna västra Europa och Nordamerika. De framflyttade positionerna har skett via förvärv i framför allt Asien och expansion av distributions- och servicenäten i bl.a. östra Europa och Sydamerika. År 2000 svarade marknaderna utanför västra Europa och Nordamerika för 16% av koncernens omsättning. År 2012 hade andelen vuxit till 47%.