Röstandel, %
  2012 2011
Industrivärden 19,5 15,6
Violet Partners LP 6,5 5,6
SHB (2 5,5 4,7
Norges Bank Investment Management 5,1 2,4
AMF Försäkring och Fonder 5,0 3,9
     

Renault s.a.s., som var största ägare den 31 december 2011, sålde under 2012 hela sitt innehav, motsvarande 17,7% av rösterna.

1) Justerat för aktier ägda av AB Volvo, vilka inte äger någon rösträtt på årsstämman. AB Volvo ägde 20.728.135 A-aktier samt 80.013.209 B-aktier motsvarande 4,7% av antalet registrerade aktier per den 31 december 2012.

2) Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen.