1) Andel av kapital, registrerade aktier.

Anställdas innehav av Volvoaktier genom pensionsstiftelser är obetydligt.