Mer detaljerad information om Volvoaktien och Volvos innehav av egna aktier finns i 11-årsöversiktens aktiestatistik samt i not 19.