Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för sin hantering av miljöfrågor. Rankingen görs genom att de 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån deras strategi och resultat inom affärsetik, miljöhänsyn och sociala kriterier med fokus på deras förmåga att skapa långsiktigt värde. De 300 företag som hamnar högst, däribland Volvokoncernen, inkluderas i DJSI World.