Volvo har upprättat en från årsredovisningen skild bolagsstyrningsrapport som återfinns på sidorna 74-88 i den tryckta versionen.