Viktiga händelser

Under 2012

Händelser efter balansdagen

Strategisk allians med kinesiska Dongfeng Motor Group
Den 26 januari 2013 meddelade AB Volvo att man tecknat ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45% av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar. För ett genomförande av affären krävs att vissa villkor uppfylls, däribland godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och myndigheter i Kina. Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljarder RMB och ambitionen är att genomföra affären så snart som möjligt. Slutförandet beräknas ske inom cirka 12 månader från avtalets undertecknande.

Detaljerad information om händelserna finns på www.volvokoncernen.com