Varumärken

Starka varumärken är viktiga tillgångar

Täcker hela marknaden med framtida positionering.

Varumärkespositionering med sikte på att realisera dold potential

Ökad marknadstäckning, ökat utbyte och bättre utnyttjande av tillgängliga resurser samt ökade marknadsandelar - det är målen med koncernens projekt inom varumärkespositionering, som är en viktig del av Volvokoncernens tillväxtstrategi.

– Varumärkena är kärnan i Group Trucks organisation. Genom att samordna varumärkena, kommer vi att öka vår marknadstäckning och kunna sälja lastbilar till en bredare kundbas, säger Olof Persson, VD och koncernchef.

– Därutöver kommer vi att bättre kunna utnyttja de strategiska tillgångar som vi har byggt under årens lopp - våra relationer med kunderna, vår storlek, vår industriella struktur, våra distributionsnätverk och vår underleverantörsstruktur. I vissa länder kanske vi till och med kan lägga till nya varumärken från vår portfölj till ett existerande distributionsnät, vilket kommer att innebära att våra återförsäljares affär växer och blir starkare.

Sedan vi fattade beslutet att fokusera på kommersiella fordon, har Volvokoncernen byggt upp en stark portfölj av lastbilsvarumärken med Renault Trucks, Mack, UD Trucks och naturligtvis Volvo samt vårt samriskbolag med Eicher Motors i Indien. Under det senaste decenniet har koncernen också gjort stora investeringar i att utveckla teknikplattformar, kundrelationer, en global industriell struktur och globala distributionsnätverk.

Fram till nyligen så har vart och ett av lastbilsmärkena verkat relativt fristående och ofta i samma segment. Genom att samordna varumärkena så att de fokuserar på olika segment, men samtidigt delar resurser och nätverk, kan Volvokoncernen bättre utnyttja sina tillgångar i varumärkesportföljen.

– Varumärkespositionering är extremt betydelsefullt eftersom vi tar Volvokoncernen in i en helt ny fas, säger Peter Karlsten, Executive Vice President på Group Trucks Sales and Marketing EMEA. Vi går från en strategi där varje varumärke agerade på egen hand, till att ha en komplett varumärkesportfölj och att ha ett helt annat tillvägagångssätt på marknaderna.

Gemensam syn på marknaderna
Första steget i varumärkespositioneringsprojektet var att definiera marknadssegmenten så att hela koncernen ser på marknaderna på samma sätt. Group Trucks enades om fyra nyckelpositioner i lastbilsbranschen: basic, value, high end och premium.

– Genom att kombinera varumärkena och nätverken så öppnar vi nya möjligheter, betonar Peter Karlsten. Till exempel är de flesta av våra varumärken idag i high end- eller premiumsegmenten, medan det finns ett tomt utrymme i valuesegmentet - detta utgör en stor möjlighet.

Enligt den nya planen kommer Volvo och Mack fortsätta betjäna high end- och premiumsegmentet. Utanför Japan kommer UD Trucks att fokusera på valuesegmentet medan UD Trucks i Japan fortsätter att vara i high end-segmentet. Renault Trucks kommer att koncentrera sig på high end-segmentet men kommer att sträcka sig in i valuesegmentet. Eicher, som för närvarande betjänar basic-segmentet, kommer också att sträcka sig in i valuesegmentet.

När varje lastbilsvarumärke har ansvar för ett specifikt segment och en kundbas, kan Group Trucks öka sin marknadsandel och bidra till Volvokoncernens totala tillväxt. Varumärkespositioneringsprojektet gav också viktig information till Group Trucks organisation när de tog fram färdplanerna för att nå sina strategiska mål.

– Vi har nu en klar bild av vart vi är på väg och hur vi kan göra saker på ett mer effektivt sätt, säger Olof Persson. Det här är ett nytt angreppssätt och det kommer att öppna fantastiska möjligheter.